Codex Alimentarius

Codex Alimentarius (CA) je zbirka međunarodnih standarda za hranu, smjernica i kodova dobre prakse kojima je glavna namjena zaštita potrošača i promicanje pravedne prakse u trgovini sigurne i kvalitetne hrane.

Codex Alimentarius (CA) je osnovan od strane međunarodnih organizacija: FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu) i WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) 1963. godine za razvoj harmoniziranih međunarodnih standarda za hranu. Republika Hrvatska je kao država, članica Codex Alimentariusa od 1994. godine, a od 1. srpnja 2013. godine, RH sudjeluje u radu Codex Alimentriusa kroz članstvo u Europskoj uniji koja je također kao zajednica članica Codex Alimentariusa.

Više informacija dostupno je na: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

 

Kontakt podaci za Codex Alimentarius kontaktnu točku za Republiku Hrvatsku:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku

Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Tel: +385 1 6106452

+385 1 6106692

E-mail: codex.croatia@mps.hr