Republika Hrvatska

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, u 2019. godini je ukupno proizvedeno 596.945 tisuća litara mlijeka. Od ove količine 581.765 tisuće litara ili 97,46% otpada na kravlje, 6.585 tisuće litara ili 1,10% na ovčje te 8.595 tisuće litara ili 1,44% na kozje mlijeko.

U našoj zemlji i dalje je najznačajnije u proizvodnji i otkupu kravlje mlijeko, kojeg je prema istom izvoru u prošloj godini proizvedeno od 130.025 krava i gdje dolazimo do podatka o prosječnoj proizvodnji od 4.609 kg mlijeka po kravi.

Od ukupno proizvedene količine kravljeg mlijeka u prošloj 2019. godini, 435.606 tona ili 72,7% isporučeno je u otkup i preradu u mljekarama. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, u prošloj godini je u otkupu kravljeg mlijeka sudjelovalo 5.473 proizvođača. Prosječna godišnja isporuka mlijeka po gospodarstvu koje je sudjelovalo u otkupu prošle godine bila je 87.426 kg mlijeka. Dodatno, 96,9% od ukupno otkupljene količine mlijeka činilo je mlijeko 1. razreda. Također prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najveći dio otkupljenog mlijeka u prošloj 2019. godini prerađeno je u mlijeko za piće (58%) te fermentirane mliječne proizvode (24%), a slijedi proizvodnja sira (9%), vrhnja (8%) i maslaca (1%).

Prema podacima o isporuci iz istog izvora za 2019. godinu, u otkup je također predano 2.634 tone ili 38,6% od ukupno proizvedene količine ovčjeg te 3.990 tona ili 45,1% od ukupno proizvedene količine kozjeg mlijeka.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, vrijednost sirovog kravljeg mlijeka je sa 1,046 mlrd. kuna imala udio od 13,3% u strukturi vrijednosti otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u 2019. godini. Iznosom od 603,8 mil. kuna u ovoj vrijednosti , udio od 57,7% činio je otkup od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Prema rezultatima ankete DZS-a o potrošnji kućanstva u 2017. godini, ukupni izdatak za mlijeko i mliječne proizvode u strukturi ukupnog godišnjeg prosjeka potrošnje kućanstva u 2017. godini činio je 3,54%, a u izdacima za hranu 13,69% (Izvor: DZS).

Dokumenti