Europska Unija

Europska unija značajan je proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda koji su integrirani u zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (CMO).

Proizvodnja mlijeka odvija se u svim zemljama EU i predstavlja značajan udio vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u EU. Ukupna proizvodnja mlijeka u EU procjenjuje se na oko 155 milijuna tona godišnje. Glavni proizvođači su Njemačka, Francuska, Poljska, Nizozemska, Italija i Španjolska. Zajedno čine gotovo 70% proizvodnje u EU.

Kako se povećao prinos mlijeka po kravi, broj mliječnih stada se na nivou EU smanjuje u posljednjim godinama. U 2018. godini u EU je bilo oko 21 milijun krava, te je prosječno proizvedeno 7.000 kg mlijeka po kravi.

Veličina stada farmi i mliječnih proizvoda, kao i proizvodnja mlijeka po kravi, uvelike se razlikuje između država članica. Međutim, kako se sektor mliječnih proizvoda razvija diljem EU-a, razlike u proizvodnji i drugim tehničkim čimbenicima su sve manje - manje razvijeni proizvođači mlijeka brzo sustižu one koji su se prvo restrukturirali i modernizirali.

Dokumenti