Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva 2020

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Svjetska banka su 11. listopada 2018. godine započeli zajedničku provedbu projekta „Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske 2020“. Cilj projekta je jačanje kapaciteta Ministarstva poljoprivrede u području strateškog planiranja, provedbe strateških dokumenata i praćenja provedbe (monitoring). Cilj će biti ostvaren kroz pružanje strateške savjetodavne podrške Ministarstvu poljoprivrede u 1) izradi nove strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja (SPRR) i višegodišnjeg plana razvoja ribarstva (VPRR) za razdoblje nakon 2020. godine koji će biti usklađeni sa zahtjevima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i 2) uspostavi učinkovitih mehanizama provedbe budućeg ZPP-a i ZRP-a.

Više na: https://poljoprivreda2020.hr/