Ciljevi

Udruga sukladno postavljenom cilju djeluje na području unaprjeđenja proizvodnje, prerade i trženja mlijeka i mliječnih proizvoda kroz slijedeće djelatnosti: 

 • Informiranje članica Udruge i svih zainteresiranih strana o zakonodavnim okvirima, pravima i obvezama definiranih legislativom te zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije i Republike Hrvatske,
 • Podrška prilagodbi poslovanja industrije prerade mlijeka u skladu sa zakonodavstvom i smjernicama zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i Republike Hrvatske,
 • Jačanje konkurentnosti i zaštita interesa industrije prerade mlijeka na domaćem i vanjskim tržištima,
 • Zastupanje i zaštita interesa prerađivačke industrije mlijeka u Republici Hrvatskoj kroz lobiranje i suradnju sa stručnim i zakonodavnim tijelima te državnim i drugim institucijama,
 • Zastupanje i zaštita interesa prerađivačke industrije mlijeka u Republici Hrvatskoj, u okvirima Europske unije, kroz lobiranje i suradnju sa zakonodavnim, stručnim tijelima i drugim institucijama Europske unije,
 • Suradnja sa strukovnom i akademskom zajednicom te razmjena znanja i dobrih poslovnih praksi s ciljem optimiziranja svih dijelova i poslovanja hrvatskog mljekarskog sektora;
 • Kontinuirana suradnja, razmjena znanja i dobrih poslovnih praksi s hrvatskim te  europskim udrugama prerađivača mlijeka,
 • Članstvo i aktivna suradnja s hrvatskim i međunarodnim udrugama otkupljivača i prerađivača mlijeka,
 • Stvaranje preduvjeta za zadržavanje odnosno jačanje dinamike zaposlenosti u hrvatskoj prerađivačkoj industriji,
 • Analiza sektora primarne proizvodnje mlijeka te izvještavanje članica Udruge, stručne i po potrebi šire javnosti o stanju u primarnoj proizvodnji mlijeka te preradi, distribuciji i trženju mlijeka u Republici Hrvatskoj,
 • Analiza sektora maloprodaje te izvještavanje članica Udruge, zakonodavne, stručne i po potrebi šire javnosti o stanju i trendovima u FMCG sektoru (sektoru roba široke potrošnje) u Republici Hrvatskoj i vanjskim tržištima, s fokusom na mliječne kategorije proizvoda,
 • Analiza sektora logistike i distribucije te izvještavanje članica Udruge, zakonodavne, stručne i po potrebi šire javnosti o stanju i trendovima u logistici i distribuciji u Republici Hrvatskoj i vanjskim tržištima, s fokusom na FMCG sektor,
 • Zastupanje interesa prerađivača mlijeka u tržišnoj utakmici; u poslovanju prerađivačke industrije mlijeka s trgovinom (maloprodajnim i veleprodajnim lancima) i distributerima, s fokusom na fer tržišnu utakmicu,
 • Zastupanje interesa prerađivača mlijeka u tržišnoj utakmici; u poslovanju prerađivačke industrije mlijeka i proizvođača mlijeka, s fokusom na fer tržišnu utakmicu,
 • Priprema i implementacija akcijskih planova s ciljem jačanja efikasnosti i konkurentnosti proizvodnje i otkupa svježeg sirovog mlijeka u Republici Hrvatskoj te postizanja adekvatne, tržišno održive proizvodne i otkupne cijene mlijeka u Republici Hrvatskoj,
 • Postavljanje i provođenje komunikacijske strategije Udruge,
 • Komunikacija Udruge s interesnim skupinama i javnošću,
 • Upravljanje krizom i krizna komunikacija,
 • Priprema i implementacija akcijskih planova za jačanje potrošnje mlijeka, mliječnih proizvoda i sireva u Republici Hrvatskoj,
 • Priprema i implementacija akcijskih planova za jačanje svijesti šire javnosti o važnosti pravilne i uravnotežene prehrane te redovite fizičke aktivnosti,
 • Priprema i implementacija akcijskih planova za jačanje javne percepcije mlijeka i mliječnih proizvoda kao prirodne, zdrave i svakodnevno potrebne namirnice u pravilnoj i uravnoteženoj prehrani,
 • Priprema i implementacija akcijskih planova za jačanje segmenta održive, ekološke proizvodnje mlijeka i biljne proizvodnje u Republici Hrvatskoj,
 • Istraživanje EU fondova i definiranje projekata za povlačenje sredstava iz EU fondova te usmjeravanje povučenih sredstava, prvenstveno u projekte edukacije proizvođača mlijeka, potrošača, šire i dr. javnosti, održivosti primarne proizvodnje, prerade, trženja i prodaje mlijeka, mliječnih proizvoda i sireva,
 • Dodjela priznanja i nagrada na području primarne proizvodnje te otkupa i prerade mlijeka istaknutim pojedincima i pravnim osobama, za osobita postignuća,
 • Uspostava jedinstvenog nastupa prerađivača mlijeka na tržištu Republike Hrvatske odnosno Europske unije i trećih zemalja,
 • Promicanje poljoprivredne proizvodnje i života u ruralnim dijelovima Republike Hrvatske.