O nama

Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk je udruga osnovana 2013. godine od strane hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka s ciljem promicanja i zaštite interesa otkupljivača i prerađivača mlijeka u našoj zemlji kroz djelatnosti koje obuhvaćaju informiranje članica udruge o zakonodavstvu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, zajedničkoj poljoprivrednoj politici a posebno zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda Europske unije kao i podršku u prilagodbi navedenom, jačanje konkurentnosti i zaštitu interesa industrije prerade mlijeka kroz aktivnosti koje provodi udruga u suradnji s članicama, suradnja sa strukovnim i znanstvenim institucijama te srodnim udrugama u našoj i izvan naše zemlje, analitika sektora mlijeka i mliječnih proizvoda te informiranje članica udruge, zastupanje članica i lobiranje za iste, komunikacija udruge s medijima i javnošću, akcijske planove vezane uz sektor mlijeka (osobito po pitanju zdravstvenih aspekata te jačanja potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda) a osobito uspostava jedinstvenog nastupa hrvatskih prerađivača mlijeka na tržištu naše zemlje, EU i trećih zemalja.

Misija udruge CroMilk je pružati dinamično vodstvo i podršku svim sudionicima hrvatske prerađivačke industrije kroz stvaranje preduvjeta i povoljne okoline za održivo poslovanje prerađivača mlijeka te pravednu i uspješnu  tržišnu utakmicu, danas i u uvjetima Europske unije.

Udruga CroMilk aktivno prati aktivnosti i komunicira prvenstveno s Ministarstvom poljoprivrede i javnim ustanovama vezanim uz poljoprivredu, ali i ostalim ministarstavima te tijelima javne vlasti ukoliko se uoće teme koje su od važnosti za mljekarski sektor a koje bi mogle utjecati na tvrtke koje se bave otkupom i preradom mlijeka u našoj zemlji. Također aktivna je komunikacija i sa drugim organizacijama vezanim uz mljekarski sektor (kao što su Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, organizacije primarnih proizvođača mlijeka) te medijima po pitanju aktualnih tema vezanih uz isti.

 

Tijela udruge i njihov rad

 

Tijela udruge su predsjednik, Skupština i likvidator. Najviše tijelo udruge je Skupština koja donosi značajne odluke vezane uz rad udruge, a udrugu zakonski zastupa i rukovodi njezinim radom predsjednik udruge.

 

Članstvo u udruzi i članarina

 

Članstvo u udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno (samo za istaknute predstavnike mljekarskog sektora). Svaki član ima pravo na jednog predstavnika u Skupštini, a broj dodatnih predstavnika za pojedinog člana računa se prema njegovu udjelu u otkupu mlijeka u RH.

Za članstvo u Udruzi potrebno je aplicirati pismenim putem, slanjem popunjenog zahtjeva za članstvom na e-mail adresu info@cromilk.hr  te originalnih dokumenata poštom na adresu operativnog ureda udruge:

 

Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk

Prolaz Fadila Hadžića 2

10 000 Zagreb