Objavljen vodič i priručnik s uputama za korištenje znaka

Nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - Dokazana kvaliteta je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete kojeg uspostavlja Ministarstvo poljoprivrede, a koji je osmišljen upravo kako bi se dodatno označilo poljoprivredne i prehrambene proizvode više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, i njihovih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda sa dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima.

Putem jedinstvene oznake na poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji nose znak „Dokazana kvaliteta“ – Hrvatska potrošač će biti informiran da kupuje domaći proizvod dodane vrijednosti, provjerene kvalitete odnosno da je Republika Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je taj proizvod proizveden i/ili prerađen. 

Prednost ovog sustava, u odnosu na ostale, je osim dokazane sljedivosti kroz cijeli postupak proizvodnje i/ili prerade, upravo viša kvaliteta proizvoda, a koju je prije stavljanja na tržište provjerilo ovlašteno kontrolno tijelo. 

Ministarstvo poljoprivrede je izradilo i Vodič o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta"  putem kojeg su dostupne informacije o svim koracima postupka i prednostima koje ovaj sustav pruža proizvođačima, te Priručnik s uputama za korištenje znaka i grafički izgled znaka Dokazana kvaliteta koji sadrži potrebne smjernice za uporabu znaka i logotipa te predloške dizajna na sredstvima komunikacije i promocije.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/nacionalni-sustav-kvalitete-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda-dokazana-kvaliteta/4434

Ministarstvo poljoprivrede-Nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Dokazana kvaliteta