https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_884

Priopćenje za tisak-Za otporniju Europu: zaustavljanje gubitka bioraznolikosti i stvaranje zdravog, održivog prehrambenog sustava