Europska komisija objavila je EU bilancu sirovih bjelančevina za tržnu 2019/2020 godinu

Europska komisija objavila je publikaciju Bilanca stanja sirovih bjelančevina za tržnu 2019/2020 godinu koja daje pregled ponude i potražnje različitih izvora sirovih bjelančevina koji se koriste kao komponenta za stočnu hranu u Europskoj uniji. To uključuje usjeve (žitarice, uljarice, mahunarke), nusproizvode (nusproizvodi obrade soje, uljane repice i suncokreta te ostatke koji su bogati sirovim bjelančevinama koji zaostaju nakon prerade žitarica), izvore koji nisu biljni (animalne bjelančevine, bjelančevine iz ostataka hrane) i voluminozne krme (trava, silažni kukuruz, leguminoze koje se koriste kao krmno bilje). Prvi puta ova bilanca uključuje i procjene izrađene prije kraja tržne godine. Važno je spomenuti i da je u ove bilance uključena i Velika Britanija, koja je još uvijek na početku promatrane tržne godine bila dio EU .

Procjenjuje se da je u tržnoj 2019/2020 godini u proizvodnji stočne hrane došlo do porasta potrebe za dodatnih 2 mil. tona sirovih bjelančevina u odnosu na tržnu 2018/2019 godinu, čime su ove potrebe za sirovim bjelančevinama porasle na 84 mil. tona.

Voluminozna krma, kao što je trava i kukuruzna silaža, su i dalje glavni izvor bjelančevina u krmi koja se koristi za ishranu stoke. Predstavlja 45% od ukupne EU utrošene količine stočne hrane, što je rast za 2% u odnosu na tržnu 2018/2019 godinu. Udio svih uljarica koje se koriste u ishrani stoke je pao za 1% (zbog niže proizvodnje uljane repice), predstavljajući udio od 25% od ukupne uporabe za stočnu hranu na nivou EU. Na kraju, žitarice su kao komponenta za stočnu hranu i dalje dostupne za dostatnu opskrbu, čineći udio 20% od ukupne uporabe za stočnu hranu.

Vezano uz samodostatnost komponenti za izradu stočne hrane, EU ima potpunu samodostatnost samo kod voluminozne krme. Upravo zbog toga je u tržnoj 2019/2020 godini EU samodostatnost za sirovim bjelančevinama potrebnim za stočnu hranu dostigla 78%.  Kada se pak gleda uljarice koje se koriste u izradi stočne hrane, na nivou EU se proizvodi samo 24% od potrebnih količina za ishranu svog stočnog fonda. 

Kako je predstavljeno u ranijoj EDA-IFCN studiji krajem 2018. godine, voluminozna krma u prosjeku predstavlja udio od gotovo 70% unosa bjelančevina kod krava u proizvodnji mlijeka na nivou EU i nešto preko 85% volumena obroka za iste. Gotovo sva voluminozna krma se proizvodi i koristi na samoj mliječnoj farmi, i to se navodi kao ključni čimbenik kada se govori o ekološkoj i ekonomskoj održivosti europskog mljekarskog sektora.