Europska asocijacija prerađivača mlijeka održala svoju godišnju konvenciju

Europska asocijacija prerađivača mlijeka (EDA) je dana 20. studenog 2020. godine održala svoju godišnju konvenciju pod nazivom "Mlijeko i mliječni proizvodi: esencijalni za vaš život!".

Zbog posebnih okolnosti ovogodišnja konvencija održana je virtualnim putem uz sudjelovanje 200 učesnika iz mljekarskog i srodnih sektora te javnih i zanstvenih institucija ne samo iz EU već iz cijelog svijeta. Uz sudjelovanje i pozdravni govor predsjednika krovne asocijacije europskih prerađivača mlijeka Michela Naleta, ovogodišnjoj virtualnoj konvenciji sudjelovali su i održali prezentacije prof. dr. Peer Ederer iz Global Food and Agrobusiness Network, zamjenica glavnog direktora DG SANTE nadležna za održive sustave hrane Clare Bury, direktorica asocijacije prerađivača mlijeka Velike Britanije (DairyUK) dr. Judith Bryans te direktor globalnih poslova pri Arla Foods George Morrison.

Glavna tema na nivou EU kada se govori o našem sektoru je europski Zeleni plan te prateća strategija Od polja do stola, tako da je ovogodišnja konferencija dala jedan unutarnji pogled i debatu oko budućeg okoliša rada našeg EU mljekarskog sektora.  Posebno se ponovo želi ukazati koliko su mljekarski sektor te mlijeko i mliječni proizvodi važni za opskrbu stanovništva zdravom i nutritivno vrijednom hranom, a osobito je dan pogled na ulogu i viziju europskog mljekarskog sektora u tranziciji prema klimatski neutralnoj Europi 2050. godine.

I u svom uvodnom govoru je direktor EDA-e Michel Nalet ukazao na izazove koji nas čekaju u budućnosti, od završetka Brexita od kojeg nas dijeli tek četrdesetak dana i koji nadvija svoju sjenu nad EU trgovinu mliječnim proizvodima do stavljaja fokusa europske mliječne industrije na održivost te na to kako mliječna industrija može pomoći u dostizanju ciljeva zaštite okoliša, uz zadržavanje svoje dosadašnje uloge i ruralnog prostora netaknutim kako bi se nastavila opskrba stanovništva visokovrijednim prehrambenim namirnicama. Istaknuo je da je europski mljekarski sektor potpuno na tragu EU Zelenog plana koji vodi ka namjeri da EU bude prvi klimatski neutralni kontinent 2050. godine. Ono što je otežavajuće za sektor, smatra da ovaj plan nije upravljan od strane DG AGRI već od uprava nadležnih za zdravlje i okoliš. Koliko je zahtjevan ovaj posao govori i podatak da je u nadolazečem razdoblju potrebno prilagoditi 120 legislativnih inicijativa, što je najavila Europska komisija, kako bi se Zeleni plan etablirao u sistem proizvodnje hrane. To je samo znak koliko će ovo biti kompleksna situacija s kojom će se suočiti europska laktosfera.