Iz EU

Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima u sektoru za 51. tjedan

Europska komisija objavila je tjedni preglednik u kojem je objedinila podatke o kretanjima na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 51. tjedan. Prosječna EU-27 cijena...

...

Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima u sektoru za 53. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik u kojem je objedinila kretanja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 53. tjedan (zaključno sa 3. siječnja 2021....

...

Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima u sektoru za 1. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik u kojem je objedinila podatke vezane uz kretanja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 1. tjedan ove godine. U studenom 2020....

...

Europska komisija objavila je EU bilancu sirovih bjelančevina za tržnu 2019/2020 godinu

Europska komisija objavila je publikaciju Bilanca stanja sirovih bjelančevina za tržnu 2019/2020 godinu koja daje pregled ponude i potražnje različitih izvora sirovih bjelančevina koji se...

...

Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima u sektoru za 50. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik u kojem je objedinila kretanja na tržištu za 50. tjedan. Prosječna EU-27 cijena maslaca je bila 339 EUR/100 kg, za -1,9% manje u zadnja četiri...

...

Rast otkupa mlijeka u EU-27 za +1,8%

Europska komisija objavila je podatke o otkupu mlijeka za razdoblje od siječnja do listopada 2020. godine. Na nivou EU-27 je u listopadu došlo do ponovnog rasta otkupa mlijeka za +1,3%...

...

Europska asocijacija prerađivača mlijeka održala svoju godišnju konvenciju

Europska asocijacija prerađivača mlijeka (EDA) je dana 20. studenog 2020. godine održala svoju godišnju konvenciju pod nazivom "Mlijeko i mliječni proizvodi: esencijalni za vaš...

...