Otkup kravljeg mlijeka do listopada 2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo mjesečno eglasilo-Izvješće o stanju u stočarskoj proizvodnji za studeni 2020. godine.

Prema danim podacima iz Jedinstvenog registra domačih životinja, na dan 2. studeni 2020. godine na poljoprivrednim gospodarstvima registrirano je 156.512 krava. U odnosu na prethodnih nekoliko mjeseci kada je bilježen rast, to je pad u odnosu na broj krava početkom listopada za -0,35%.

Najveći pad broja krava bilježi Brodsko-posavska županija, uz manji pad broja krava u Bjelovarsko-bilogorskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. S druge strane najveći rast krava u zadnjih mjesec dana bilježi Osječko-baranjska županija.

Procjena otkupa sirovog kravljeg mlijeka od 34.762 tone pokazuje nastavak trenda rasta otkupa mlijeka koji je prisutan u zadnjih nekoliko mjeseci, budući je otkupljeno za +1,64% više mlijeka nego u listopadu prošle godine.

Prema danim podacima koji uključuju i procjenu za listopad, u deset mjeseci ove godine je od domaćih proizvođača ukupno otkupljeno 365.185 tona sirovog kravljeg mlijeka. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine otkupljeno je za -0,7% manje kravljeg mlijeka.

Došlo je i do daljnjeg pada broja proizvođača kravljeg mlijeka koji sudjeluju u otkupu, tako da ih je u rujnu bilo 4.247 što je pad u odnosu na prethodni mjesec za -1,12% odnosno u odnosu na isti mjesec prethodne godine za -12,36%.

U rujnu je udio kravljeg mlijeka I. razreda u ukupno otkupljenoj količini bio 95,3%.

Gledajući otkup ovčjeg i kozjeg mlijeka, do rujna otkupljeno je 2.763 tone ovčjeg te 3.676 tona kozjeg mlijeka.  To je za +7,4% više ovčjeg te +1,09% više kozjeg mlijeka nego u istom razdoblju prošle godine.