Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima u sektoru za 53. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik u kojem je objedinila kretanja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 53. tjedan (zaključno sa 3. siječnja 2021. godine).

Prosječna EU cijena maslaca je bila 337 EUR/100 kg, za -0,5% manje u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU cijena obranog mlijeka u prahu je bila 220 EUR/100 kg, za +0,2% više u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU cijena punomasnog mlijeka u prahu je bila 271 EUR/100 kg, za -0,9% manje u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU cijena cheddar sira je bila 309 EUR/100 kg, za -1,1% manje u zadnja četiri tjedna.

Spot cijena mlijeka na tržištu Italije je, prema cijeni na 3. siječnja 2021. godine, pala na 0,333 EUR/kg.

Na nivou EU došlo je do rasta prosječnih troškova stočne hrane za +1,8% te energije za +7,8% u usporedbi sa prethodna četiri tjedna.

Na globalnom tržištu došlo je od pada cijene punomasnog mlijeka na tržištu SAD-a za -6,2% u zadnja dva tjedna, a u istom razdoblju na ovome tržištu se bilježi i lagani pad cijena cheddar sira (-0,3%) te obranog mlijeka u prahu (-0,6%). To je dovelo do toga da je na globalnom tržištu SAD zadržao kompetitivnost za cheddar, maslac i obrano mlijeko u prahu u odnosu na glavne konkurente.

Rezultati prve ovogodišnje GDT akcije od 5. siječnja 2021. godine u odnosu na prethodno održanu aukciju pokazuju rast GDT cjenovnog indeksa za +3.9%. Svi mliječni proizvodi kojima se je tržilo bilježili su rast cijene (laktoza za +7,4%, maslac za +7,2%, cheddar za +5%, obrano mlijeko u prahu za +4,1% te punomasno mlijeko u prahu za +3,1%).