Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima u sektoru za 46. tjedan

Europska komisija objavila je tjedni preglednik o kretanjima u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 46. tjedan.

Prosječna EU-27 cijena maslaca je bila na 349 EUR/100 kg, što je za +0,6% više u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU-27 cijena obranog mlijeka u prahu je bila na 215 EUR/100 kg, što je za -0,8% niže u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU-27 cijena punomasnog mlijeka u prahu je bila na 274 EUR/100 kg, što je za +0,5% više u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU-27 cijena cheddar sira je bila na 309 EUR/100 kg, što je za +0,9% više u zadnja četiri tjedna.

Spot cijena mlijeka na tržištu Italije na dan 15. studenog je bila 0,358 EUR/kg.

Prosječna EU-27 cijena stočne hrane rasla je za +2,5%, a energije za +0,3%, u usporedbi sa prethodna četiri tjedna.

Rezultati zadnje GDT aukcije od 17. studenog pokazuju rast cjenovnog indeksa za +1,8% u odnosu na prethodnu. Cijena je rasla za maslac (+0,4%), obrano (+2,5%) i punomasno mlijeko u prahu (+1,8%), ali je pala za cheddar sir (-3,5%) i laktozu (-18,8%).

Na globalnom tržištu u devet mjeseci ove godine rastao je EU izvoz maslaca u sve važnije destinacije: SAD (+17%), Saudijska Arabija (+111%) i Kina (+60%).

Jednako je sa izvozom sira, uz izuzetak SAD-a gdje se bilježi pad izvoza za -17%. Posebno značajan rast izvoza sira u Japan za +13%.

Glavne destinacije za EU izvoz punomasnog mlijeka u prahu: Oman (+8%), Alžir (+141%), Nigerija (+19%).

Glavni uvoznik na globalnom tržištu Kina pojačala je uvoz maslaca za +41% (i masl. ulja za 14%), od toga 13% maslaca odn. 19% masl. ulja porijeklom je iz EU.