Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima na tržištu u mljekarskom sektoru za 34. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik u kojem je obuhvatila kretanja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 34. tjedan.

Prosječna EU cijena maslaca je bila 401 EUR/100 kg, za +1,8% više u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena obranog mlijeka u prahu je bila 252 EUR/100 kg, za +0,9% više u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena punomasnog mlijeka u prahu je bila 315 EUR/100 kg, za -0,3% manje u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena cheddar sira je bila 324 EUR/100 kg, za -0,1% manje u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječni EU troškovi stočne hrane bilježili su rast za +2,9%, a troškovi energije pad za -1,6% u usporedbi sa prethodna četiri tjedna.

Spot cijena mlijeka na tržištu Italije je na dan 29. kolovoza 2021. godine bila 0,403 EUR/kg.