Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima na tržištu u mljekarskom sektoru za 27. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik i kojem je objedinila kretanja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 27. tjedan.

Prosječna EU cijena maslaca je bila 397 EUR/100 kg, za -2,2% manje u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena obranog mlijeka u prahu je bila 252 EUR/100 kg, za -1,8% manje u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena punomasnog mlijeka u prahu je bila 318 EUR/100 kg, za -0,4% manje u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena cheddar sira je bila 317 EUR/100 kg, za +0,8% više u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Na nivou EU došlo je do pada prosječnih troškova stočne hrane za -3,7%, ali i rasta energije za +2,2% u usporedbi sa prethodna četiri tjedna.

Spot cijena mlijeka na tržištu Italije je na dan 11. srpnja 2021. godine bila 0,403 EUR/kg.

Na globalnom tržištu, EU je cijenom punomasnog mlijeka u prahu konkurentnija od SAD- ai Oceanije, a SAD je najkonkurentniji cijenama maslaca, obranog mlijeka u prahu i cheddar sira.