Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima na tržištu u mljekarskom sektoru za 26. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik u kojem je objedinila kretanja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 26. tjedan.

Prosječna EU cijena sirovog mlijeka realne kvalitete je u svibnju dosegla 0,357 EUR7kg, što je za +0,9% više u odnosu na travanj ove te za +8,4% više nego u istom mjesecu prošle godine.

Prosječna EU cijena maslaca je bila 400 EUR/100 kg, što je pad za -2,3% u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena obranog mlijeka u prahu je bila 255 EUR/100 kg, što je pad za -1,3% u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena punomasnog mlijeka u prahu je bila 319 EUR/100 kg, što je pad za -0,6% u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena cheddar sira je bila 316 EUR/100 kg, što je rast za +0,7% u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Bilježi se pad prosječnih EU troškova stočne hrane za -0,1%, ali rast energije za +3,4% u usporedbi sa prethodna četiri tjedna.

Na spot tržištu Italije je cijena mlijeka na dan 4. srpnja 2021. godine dosegla 0,40 EUR/kg.

U svibnju se bilježi rast proizvodnje mlijeka kod značajnih globalnih konkurenata EU u trgovini mliječnim proizvodima; Novi Zeland za +7,6%, SAD za +4,6% te Australija za +2,1%.

Rezultati zadnje GDT aukcije od 6. srpnja 2021. godine u odnosu na prethodnu pokazuju pad ukupnog GDT cjenovnog indeksa za -3,6%. Pad cijena bilježi cheddar sir za -9,2%, obrano mlijeko u prahu za -7%, maslac za -3,2%, mlaćenica u prahu za -9,8% te punomasno mlijeko u prahu za -3%.