Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima na tržištu u mljekarskom sektoru za 21. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik u kojem je objedinila kretanja na tržištu u sektoru za 21. tjedan.

Prosječna EU cijena maslaca je bila 412 EUR/100 kg, za +1,4% više u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU cijena obranog mlijeka u prahu je bila 258 EUR/100 kg, za +1,2% više u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU cijena punomasnog mlijeka u prahu je bila 320 EUR/100 kg, za +0,4% više u zadnja četiri tjedna.

Prosječna EU cijena cheddar sira je bila 312 EUR/100 kg, te je stabilna u zadnja četiri tjedna.

Prosječni EU troškovi stočne hrane su bilježili rast za +0,4%, a troškovi energije pad za -2,7%, u u sporedbi sa prosjekom prethodna četiri tjedna.

Spot cijena mlijeka na tržištu Italije je na dan 30. svibnja 2021. godine bila 0,355 EUR/kg.

Na globalnom tržištu EU je konkurentnija cijenom punomasnog mlijeka u prahu, a SAD cijenom maslaca, obranog mlijeka u prahu te cheddar sira. Bilježi se značajan pad cijena cheddar sira na tržištu SAD-a u zadnja dva tjedna za -4,4%.

Na zadnoj GDT aukciji od 1. lipnja 2021. godine došlo je do pada ukupnog GDT cjenovnog indeksa za -0,9%. Rast cijene bilježio je samo cheddar sir za +0,5%, a pad cijene bilježili su laktoza za -1,6%, obrano te punomasno mlijeko u prahu za -0,5%, maslac za -5,4% te mlaćenica u prahu za -7,5%.