Dobrodošli

Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka

O nama

Udruga CroMilk osnovana je 2013. godine od strane hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka i od tada aktivno djeluje na ostvarenju postavljenih ciljeva usmjerenih na promicanje i zaštitu interesa otkupljivača i prerađivača mlijeka odnosno trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj registriranih za otkup i preradu svježeg sirovog mlijeka te distribuciju i trženje konzumnog mlijeka, mliječnih proizvoda i sireva.

Tome u prilog govori i izjava o misiji Udruge CroMilk: „Pružati dinamično vodstvo i podršku svim sudionicima hrvatske prerađivačke industrije kroz stvaranje preduvjeta i povoljne okoline za održivo poslovanje prerađivača mlijeka te pravednu i uspješnu tržišnu utakmicu.“

Udruga aktivno radi i surađuje sa svim relevantnim sudionicima mljekarskog sektora naše zemlje na jačanju svih aspekata konkurentnosti i održivosti domaćeg mliječnog sektora. 

Europska asocijacija prerađivača mlijeka (skraćeno: EDA) sa sjedištem u Bruxellesu je široko poznato udruženje, kako u Europi tako i u svijetu, kao predstavnik europske industrije s misijom zastupanja interesa mliječne industrije na europskoj i međunarodnoj razini te je priznati glas europske industrije za preradu mlijeka pred krovnim institucijama Europske unije.

Od samog svog osnutka, Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka  CroMilk je aktivan član ove organizacije.

Aktualno

03.10.2021.

Poziv na dostavu potraživanja

Na temelju Rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba od 28 9. 2021., kl.: UP/I-230-02/21-03/105, pokrenut je postupak likvidacije Udruge hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk – u likvidaciji, sa sjedištem u Zagrebu, Slavenskog 1/II, OIB: 71592090718. Sukladno odredbama čl. 49. stavka 2. Zakona o udrugama, imenovani likvidator Dalibor Janda, upućuje

poziv vjerovnicima

da prijave svo...

Pročitajte više
03.09.2021.

Europska komisija je objavila preglednik o kretanjima na tržištu u mljekarskom sektoru za 34. tjedan

Europska komisija objavila je preglednik u kojem je obuhvatila kretanja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za 34. tjedan.

Prosječna EU cijena maslaca je bila 401 EUR/100 kg, za +1,8% više u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU cijena obranog mlijeka u prahu je bila 252 EUR/100 kg, za +0,9% više u odnosu na prosjek prethodna četiri tjedna.

Prosječna EU...

Pročitajte više

Statistika i izvještaji

157.176

Na dan 1. srpnja 2021. godine na hrvatskim farmama zabilježeno je 157.156 krave, za +0,2% više nego u lipnju 2021. godine.

Broj krava u srpnju 2021. godine
95,7%

U svibnju 2021. godine, udio kravljeg mlijeka I.razreda u ukupnoj količini otkupljenog mlijeka je bio 95,7%.

Udio mlijeka I. razreda - svibanj 2021.
83%

Od siječnja do svibnja 2021. godine, 83% od ukupno proizvednih mliječnih proizvoda su bili mlijeko za piće i fermentirani mliječni proizvodi.

Proizvodnja mlijeka za piće i fermentiranih mliječnih proizvoda I.-V. 2021. godini
223.719 t

Od siječnja do lipnja 2021. godine otkupljeno je 223.719 tona kravljeg mlijeka, za +0.25% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Otkup kravljeg mlijeka od siječnja do lipnja 2021. godine